Egyetemi Múzeum

Kolozsvárról akaratlanul is diákok, bentlakások, egyetemek jutnak eszünkbe, hiszen a kincses város maga az egyetemi város, amely az évek során főként ennek a minőségnek köszönhetően fejlődött. Ha visszatekintünk a múltba, láthatjuk, hogy a romániai felsőoktatás területén Kolozsvár rendelkezik a legrégebbi hagyománnyal.

A Farkas utca (str. Kogălniceanu) 4. szám alatt, egy bensőséges, talpalatnyi helyen található az Egyetemi Múzeum, ahol otthonra talált az egyetem főbb mozzanatait megörökítő gyűjtemény.

Az Egyetemi Múzeumot 2001-ben hozta létre a Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) akkori vezetősége. Célja mai napig változatlan: bemutatni a kolozsvári egyetemi oktatás történetét, az egyetemi oktatók és hallgatók munkásságát, illetve az erdélyi intellektuálisak szellemi termékeit, amivel hozzájárultak a nemzetközi kulturális és tudományos világ fejlődéséhez.

A múzeum kronológiai szempontból vizsgálja a tartalmakat, kezdve a 16. századdal, amikor a jezsuita kollégium működött a városban. Ezt követően lett az egyetem Ferenc József Tudományegyetem, majd a II. világháborút követően vált a ma is ismeretes Babeş-Bolyai Tudományegyetemmé.

Az első helyiségben egy kisebb kiállítás tekinthető meg azokkal az eszközökkel, amelyeket a személyzet használt az évek során. Ezután következnek a Báthory István erdélyi fejedelem alapította jezsuita kollégium idejéből származó kiállítási tárgyak.

A múzeumban jelentős szerepet kapott az 1872-1918 között működő Ferenc József Tudományegyetem, hiszen ez az időszak jelentős mind történelmi, mind tudományos szempontból. A város első egyetemének létrehozásával ugyanis Kolozsvár nagy fejlődésnek indult, egyetemi épületeket építettek, és 1902-ben avatták fel az egyetem főépületét is (ez az ingatlan ma is az egyetem központjául szolgál).

A múzeum átfogó része tárgyalja a Kolozsváron 1919-1945 között működő I. Ferdinánd Király Tudományegyetem időszakát: a kutatási tevékenységekről, a tudományos életről és az épületegyüttesekről olvashatunk átfogó beszámolót. Ebben az időben zajlott a városnak az akadémiai célt szolgáló átszervezése is: felépül a botanikus kert, az Akadémiai Kamara, a Csillagvizsgáló stb.

A kommunizmus idején történt eseményekről szóló beszámolókat két részre osztják: 1945-1959 közötti időszakban még két egyetem működött (a Victor Babeş, illetve a Bolyai), illetve az 1959. utáni időszak, amikor a két intézményt egybeolvasztották. Bár az intézmény tekintetében ez elég borús periódus, mégis ebben az időben épült fel a Haşdeu utca körüli bentlakás-komplexum.

A több mint 750 eredeti vagy reprodukált tárgyat számláló tárlat vallomásként szolgál a kolozsvári felsőoktatásról, és segít megérteni az itt történt változásokat.

Időnként a múzeum különleges programokat is szervez: 200 éve született Bolyai János (2002), A kolozsvári tudományos élet személyiségei (2003), 140 éves a modern egyetem (2013). Ezek a programok nemcsak érdekesek, hanem hasznosak is a város értékeinek felismerésében.

Nyitvatartás:

Hétfő-péntek: 9:30-13:30
Az időszakos kiállítások esetében a program változik.
A csoportos kirándulásokat előre javasolt egyeztetni.